Pedagógiai alapelveink

Pedagógiai alapelveink2018-04-07T12:52:54+00:00

Intézményünk egycsoportos óvodából áll, amely Győr családi házas övezetében található. Az óvoda a mese-vers és a drámajáték szerepét erősíti, valamint a kiemelt figyelmet kap a környezeti nevelés is, és az érzékenyítés is. Igyekszünk megteremteni a gyermek és családközpontú óvodát, minél több programba, eseménybe bevonjuk a családokat.

  • Nevelésünk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására az emberi jogok, alapvető szabadságok tiszteletben tartását az egyenlő hozzáférés biztosításával erősíti.

  • A gyermeket, mint fejlődő személyiséget – szeretetteljes gondoskodás, különleges védelem illeti meg.

  • A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben óvodánk kiegészítő szerepet, bizonyos esetekben hátránycsökkentő szerepet játszik.

  • Törekszünk arra, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesüljön a színvonalas nevelésben.

Győri óvoda érzékenyítő program

Érzékenyítés

Kiemelten kezeljük óvodánkban a szülők és gyermekek körében a másság, fogyatékosság elfogadását, lokális integrációt alkalmazva, közös programokat szervezve az itt működő sajátos nevelési igényű gyermekekből álló csoporttal. Ezeken a programokon megismerhetik a gyermekek egymást, együtt játszhatnak, ünnepelhetnek.

Győri óvoda, családias légkör

Családias légkör

Érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes, családias légkört teremtettünk meg a gyermekek számára a befogadástól az óvodáskor végéig, a gyermekeket az óvodában érzelmi biztonság, szeretetteljes, derűs légkör veszi körül.

Kreativitás ösztönzése

A kreatív légkör segíti az ötletek szabad áramlását, a másik gyermek meghallgatását, az alkotó együttműködés kialakulását. A szabad játék során a gyermekek feszélyezettség nélkül tudjanak önállóan vagy társaikkal önfeledten játszani.